19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบ โดยใช้ User name คือรหัสนักศึกษา

Password คือรหัสนักศึกษาในการเข้าครั้งแรก

(ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงโดยนักศึกษาแล้วจำไม่ได้ ติดต่อ 02-6755304-12 ต่อ 5100 และ 5101 สำนักทะเบียนฯ)

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ขั้นตอนที่ 2 คลิก การประเมิน

การประเมิน : การประเมินการสอนของอาจารย์ (จะแสดงกำหนดช่วงทำการประเมินฯ)

ขั้นตอนที่ 3 คลิก การประเมินการสอนของอาจารย์โดย นศ. จะปรากฏ

ขั้นตอนที่ 4 คลิก การประเมินรายวิชาจะปรากฏ (จะแสดงอยู่ ด้านล่าง ของการประเมินการสอนของอาจารย์)

จัดทำข้อมูล แล้วกดส่ง