19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304 ต่อ 3120
qa@slc.ac.th

Written by Yonlapuk Liamsombut
Category:

ระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบ โดยใช้ User name คือรหัสนักศึกษา

Password คือรหัสนักศึกษาในการเข้าครั้งแรก

(ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงโดยนักศึกษาแล้วจำไม่ได้ ติดต่อ 02-6755304-12 ต่อ 5100 และ 5101 สำนักทะเบียนฯ)