19 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์,
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ

02-6755304-12 ต่อ 5103
qa@slc.ac.th

Home

ปฏิทินการพิจารณาข้อสอบและผลสอบ ปีการศึกษา 2562

Written by Yonlapuk Liamsombut

ปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 2562

พิจารณาข้อสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 6 พฤศจิกายน 62

พิจารณาข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 62

พิจารณาข้อสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 19 พฤศจิกายน  62

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 23 พฤศจิกายน 62

ธันวาคม 2562

พิจารณาผลสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 21 ธันวาคม 62

พิจารณาผลสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 23 ธันวาคม 62

พิจารณาผลสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม 62

พิจารณาผลสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 24 ธันวาคม 62

กุมภาพันธ์ 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63

เมษายน 2563

พิจารณาข้อสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 17 เมษายน 63

พิจารณาข้อสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 18 เมษายน 63

พิจารณาข้อสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 21 เมษายน 63

พิจารณาข้อสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 21 เมษายน 63

พฤษภาคม 2563

พิจารณาผลสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 63

พิจารณาผลสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 19 พฤษภาคม 63

พิจารณาผลสอบ คณะจิตวิทยา วันที่ 20 พฤษภาคม 63

พิจารณาผลสอบ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 20 พฤษภาคม 63

มิถุนายน 2563

พิจารณาผลสอบ คณะกายภาพบำบัด วันที่ 25 มิถุนายน 63

กรกฏาคม 2563 พิจารณาผลสอบ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 63

 

Category: